Veelgestelde vragen over bouwvergunningen

Veelgestelde vragen over een bouwvergunning aanvragen

1Waarom heb je een bouwvergunning nodig?
Een bouwvergunning – ook wel omgevingsvergunning - is er in eerste instantie om te zorgen dat je in een veilige woning kunt leven. Als er geen controle zou zijn, zou iedereen kunnen bouwen wat hij wilde. En dat kan onveilige en andere onwenselijke situaties opleveren. Het is dus niet voor niets dat je in veel gevallen een bouwvergunning nodig hebt. Naast veiligheid kun je op meer aspecten getoetst worden als je een bouwvergunning aanvraagt. De gemeente kan toetsen op de leefbaarheid van de buurt of op milieu-eisen. Ook het aanzicht, oftewel het uiterlijk van de woning/verbouwing, kan een rol spelen bij het wel of niet verlenen van een bouwvergunning.
2Wanneer moet je een bouwvergunning aanvragen?
Als je constructieve aanpassingen gaat doen aan je woning, moet je hiervoor in principe altijd een bouwvergunning aanvragen. Wat precies onder constructieve aanpassingen valt, is te lezen in de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO). De meest voorkomende voorbeelden zijn: een aanbouw van meer dan 4 meter diep, een dakterras of dakopbouw, het verwijderen van een draagmuur, het maken van nieuwe kozijnen en het maken van een trapgat. Als je twijfelt, kijken we graag met je mee of je een bouwvergunning nodig hebt. Neem daarvoor contact met ons op.
3In welke gevallen is géén bouwvergunning nodig?
Er is een aantal veelvoorkomende gevallen waarbij je géén bouwvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld voor een overkapping of bijgebouw in je tuin, een dakkapel aan de achterkant van je woning of zonnepanelen op het dak. Ondanks dat je hiervoor vergunningsvrij kunt bouwen, gelden er wel degelijk restricties voor bovenstaande bouwwerken. Zo moet je nog steeds voldoen aan het Bouwbesluit en moet het uiterlijk voldoen aan de redelijke eisen van de Welstand. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk, niet de aannemer. Advies nodig? Laat het ons weten.
4Hoe ziet de vergunningsprocedure eruit en hoe lang duurt deze?
1. Ontwerp
2. Vergunningscheck
3. Bouwtekening laten maken
4. Berekening constructie
5. Bouwvergunning aanvragen
6. Beschikking krijgen van de gemeente
7. Start bouw!

Deze procedure duurt in principe 8 weken, waarbij de gemeente eenmalig het recht heeft deze met 6 weken te verlengen. En wanneer bepaalde documenten niet of niet goed aangeleverd worden, loop je mogelijk meer vertraging op. Houd hier rekening mee als je de bouw gaat plannen. Je mag namelijk pas beginnen als de vergunning rond is. Wij helpen je ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk groen licht krijgt. Neem contact met ons op als je onze hulp wilt.
5Welke gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een bouwvergunning?
Om de vergunningsaanvraag te toetsen op de verschillende punten, zoals veiligheid, leefbaarheid, milieu-eisen en uiterlijk, heeft de gemeente diverse gegevens, tekeningen en andere documenten nodig. Dit is wat je voor een bouwvergunning nodig hebt:
1. NAW-gegevens
2. Locatiegegevens bouw/verbouwing
3. Omschrijving van het bouwwerk
4. Foto’s van de locatie
5. Schatting van de bouwkosten
6. Kwaliteitsverklaringen over de te gebruiken materialen
7. Bouwtekeningen van de huidige en de gewenste situatie
8. Berekening van de constructie

Sommige gevraagde gegevens behoeven wellicht wat extra uitleg. Met onze hulp weet je zeker dat je de juiste gegevens op de goede manier aanlevert bij de gemeente. Zo kun je zo mogelijk beginnen met bouwen. Laat ons je helpen bij het aanvragen van de bouwvergunning.